gtk
31 مرداد 1401 - 02:12

مخالفت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با آزادی اسیر خلیل عواوده

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی باردیگر در اقدامی غیرانسانی با آزادی اسیر خلیل عواوده با وجود اعتصاب غذای وی، مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی پس از پایان جلسه روز یکشنبه خود با آزادی اسیر خلیل عواوده مخالفت کرد. خبرگزاری مهرعواودهدر شرایطی که اسیر عواوده از حدود ۶ ماه پیش در اعتراض علیه حکم بازداشت موقتش دست به اعتصاب غذا زده، دادگاه رژیم صهیونیستی فقط حکم تعلیق بازداشت موقت او را تثبیت کرده است. عواودهوکیل اسیر عواوده گفته است که این اسیر فلسطینی به رغم صدور این حکم، دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید، چرا که خواسته او آزادی از زندان رژیم صهیونیستی است، نه تعلیق حکم بازداشت موقت. عواودهاین اسیر فلسطینی همچنین از عموم ملت فلسطین به خاطر اعلام همبستگی با او در اعتصاب غذایی که از حدود ۶ ماه پیش آغاز کرده، تشکر کرد. اسیر فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی که از حدود پنج ماه پیش تا کنون دست به اعتصاب غذا زده است، تأکید کرد که به این اعتصاب تا زمان دستیابی به آزادی کامل ادامه خواهد داد. در همین حال، رئیس باشگاه اسرای فلسطینی گفت: ما در خصوص حکم تعلیق بازداشت اداری خلیل عواوده تردید داریم و این امر به معنای توقف بازداشت وی نیست. وی همچنین تاکید کرد که بازداشت عواوده پس از آتش بس در غزه نباید حتی یک روز تداوم پیدا می‌کرد. عواودهعواودههم اکنون نزدیک به ۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت موقت هستند. گفتنی است بر اساس مصوبه غیر قانونی و ضد حقوق بشری موسوم به «بازداشت اداری»، رژیم صهیونیستی می‌تواند بدون هیچ دلیل و مدرک و حتی بدون تفهیم اتهام، پس از بازداشت فلسطینی‌ها آنها را روانه زندان کرده و تحت بازداشت‌های طولانی مدت قرار دهد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 634338