gtk
01 شهریور 1401 - 09:58

عضو کنست رژیم صهیونیستی یک اسیر فلسطینی را تهدید به قتل کرد

«ایتمار بن غفیر» عضو کنست رژیم صهیونیستی خانواده اسیر نورالدین جربوع را تهدید کرد که فرزندشان را به قتل خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ایتمار بن غفیر» عضو کنست رژیم صهیونیستی خانواده اسیر نورالدین جربوع ساکن اردوگاه جنین را تهدید کرد. خبرگزاری مهردر همین راستا، قدری ابوبکر رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین در بیانیه‌ای تاکید کرد که این عضو کنست در تماس تلفنی با خانواده این اسیر فلسطینی ضمن تهدید آن‌ها، گفته که فرزندشان را به قتل خواهد رساند. بن غفیر تهدید کرده که اسیر جربوع نیز سرنوشتی مشابه شهید الزبیدی و دیگر دوستانش در پیش خواهد داشت. قدری ابوبکر اظهار داشت که تهدید خانواده های اسرای فلسطینی توسط یک صهیونیست که هر روز به جنایات و کینه‌توزی خود علیه فلسطینیان می‌بالد، جزئی از سیستم قانونگذاری رژیم اشغالگر صهیونیستی است. اسیر جربوع (۲۷ ساله) ساکن اردوگاه جنین ۹ آوریل گذشته به اسارت نظامیان اشغالگر صهیونیست درآمد و حین بازداشت از چندین ناحیه هدف گلوله قرار گرفت که یکی از گلوله‌ها به ستون فقرات وی اصابت کرد و موجب فلج جزئی او شد. او هم اکنون در بخش مراقبت بیمارستان رمله در شرایطی بسیار سخت در بند اسارت است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 641472