gtk
30 مرداد 1401 - 13:35

شاخص کل بورس ۸ هزار و ۹۲۰ واحد اُفت کرد

شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۹۲۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ واحد متوقف شد. امروز یکشنبه (۳۰ مرداد) شاخص کل بورس با رشد ۷۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۹۰ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۹۲۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ واحد متوقف شد.آقای آرتا اسدی کارشناس بازار سرمایه گفت:بر اساس روند، شاخص یک ریزشی داشته که این روند ادامه پیدا کرده است اصلاح کوچکی که برای بار دوم در این ریزش کلی رخ داد هم به اتمام رسید از سوی دیگر بحث حواشی وضعیت سیاسی و کاهش نرخ دلار و موضوعات فولاد سبب جو منفی امروز بازار شده است. ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان رسید. «فولاد»، «فارس» و «کچاد» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خساپا»، «خود رو» و «های وب» سه نماد پر تراکنش بودند.شاخص کل هم وزن هم با اُفت ۸۸۸ واحدی روی پله ۳۹۶ هزار و ۵۲۲ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان رسید.شاخص فرابورس هم با اُفت ۵۶ واحد روی پله ۱۸ هزار و ۹۶۰ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرا بورس به تعداد ۹۷۹ میلیارد سهم به ارزش ۴۲۲ میلیارد تومان رسید. نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورسنماد‌های وبانک، کالا، خساپا و به ترتیب با ۱۸۰.۳۷، ۱۶۴.۸۲ و ۱۶۰.۴۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های فولاد، فارس و کچاد به ترتیب با ۱۹۶۴.۵۶، ۱۲۹۶.۰۳ و ۱۰۳۹.۷۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند. نماد‌های تاثیرگذار در شاخص کل فرابورسنماد‌های فرابورس، بپاس و غصینو به ترتیب با ۶.۵۹، ۵.۲۷ و ۴.۵۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های آریا، فزر و دماوند به ترتیب با ۲۸.۶۳، ۶.۲۵ و ۵.۵ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند. برترین گروه صنعتی بورسامروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۴۰۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «فلزات اساسی» و «شیمیایی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند. بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورسسهام شرکت‌های بورس، کالا و فمراد بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های های سکرد، تکشا و سفار بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند. بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورسسهام شرکت‌های زنگان، زشگزا و داوه بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت فزر، مفاخر و زکشت بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند. برترین عرضه و تقاضا در بورسافران، فرداو همای بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، صمعاد ۲۱۲ و فردا در بورس ایران داشتند. برترین عرضه و تقاضا در فرابورسبیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، ثبات، و آوند بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اعتماد، اوصتا و اراد ۴۲ در بورس ایران داشتند. بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورسنماد‌های کمند، خساپا و کارین ۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خساپا،‌های وب ۲ و شستا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.نماد‌های اراد ۸۶۴، اراد ۹۵۴ و اراد ۴۰۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های دی، کارا و کارا ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبورس
شناسه خبر: 632015